Mentoring

Du som behöver trygghet, stöd och bollplank flera gånger i veckan på din transformationsresa, kan välja mentorskap. Du kanske vill ha en mentor och/eller terapeutiska sessioner under 1, 2 eller flera månader. Det kan till exempel handla om att du behöver få ett paradigmskifte – en stor förändring i ditt liv, du ska ta dig igenom en skilsmässa, få din relation att fungera bättre, du ska starta en egen verksamhet, eller transformera din hälsa. Då arbetar vi under en längre tid och på ett sätt som gör att du alltid har tryggheten att kunna ta min hjälp fem, sex dagar i veckan om så skulle behövas. Ett mentorskap har jag endast med en till två person åt gången för att garantera dig min tid.

Vill du få mer information om mina sessioner, mentorskap eller höra dig för hur jag kan hjälpa dig med just dina utmaningar? Boka ett förutsättningslöst samtal med mig.

Livscoach för kvinnor

Let yourself live your truth. Be who you really are.