Manifesting Your Dreams Sessions

Har du blivit frustrerad någon gång över svårigheter att uppfylla dina drömmar? Du ser andra leva i flow, men du kämpar? Du kanske lyckas bra inom något eller några områden i ditt liv, men har utmaningar inom andra?

De här sessionerna hjälper dig att få klarhet i vad som står i vägen för dina drömmar, samt om det du drömmer om faktiskt är i linje med vad du egentligen vill. Ibland kan vi tro att vi vill en sak, men i själva verket stämmer inte detta. Orsakerna kan vara flera och dessa klargörs under sessionerna. Den här situationen har jag själv erfarenhet av och när jag såg vad som låg bakom så blev det så självklart.

Vi balanserar dina energier under sessionerna till att harmoniera med dina drömmar så att du enklare och snabbare gör dem till din fysiska verklighet.

Vi möts online via Zoom – ett utmärkt sätt att genomföra behandlingarna. De genomförs tryggt och utifrån dina behov. För att få veta om sessionerna passar dig, eller för att få veta mer om dem så bokar du ditt kostnadsfria samtal nedan.

Vad sessionerna handlar om:

  • Få klarhet kring vad som hindrar dig på din väg
  • Ta reda på om det finns en annan plan som är mer rätt för dig
  • Få klarhet över dina värden i livet
  • Få verktygen som hjälper dig i ditt dagliga liv att leva utifrån ditt Sanna jag
  • Bli en medveten skapare
  • Installera nya tanke- och känslomönster
  • Få rätt fokus och klarhet

Sessionslängd: 60-120 minuter

Boka ett kostnadsfritt samtal för att få veta mer.

Manifesting Your Dreams

She who lives in harmony with herself, lives in harmony with the Universe.

Från Marcus Aurelius citat (He.., …himself,…)