Jana Livenmark

Jobba med mig

Vill du lämna begränsningar och leva i den fantastiska kraft, tillit, glädje, frihet och de förmågor som du är född med? Vill du leva i mer harmoni med dig själv och andra?

Vi har levt i en starkt mansdominerad värld, men det pågår ett skifte och den feminina energin ökar. Jag hjälper dig, underbara kvinna, att ha tillit till din feminina kraft. Världen behöver balans. Balans mellan det maskulina och feminina, både hos kvinnor och män givetvis, men kvinnor behöver ta mer plats i sammanhang som fortfarande är mansdominerade. Ett exempel är inom företagande där det fortfarande är flest män som driver företag.

Om inte nu, när ska Du uttrycka din Sanning genom din unikhet?

Befria dig kvinna!

Känner du igen dig i något, eller flera, av dessa upplevelser inom livets skilda områden:

 • Dina drömmar ligger i dvala.
 • Du tycker inte att du är bra nog.
 • Du känner dig trött och sliten.
 • Du dras med fysiska åkommor.
 • Du upplever ofta utmaningar i relationer.
 • Du har en längtan efter något nytt i ditt liv.
 • Du hamnar ofta i självtvivel.
 • Du kan känna att du inte mår riktigt bra.

Lev i din Sanna kraft

Livet ska vara glädjefullt och utvecklande. Visst stöter vi på utmanande situationer och sorg. Det är ju en naturlig del av livet, men att leva i någon slags monotoni, frustration, ilska, medelmåttighet, tvivel eller en känsla av ”jag duger inte” stora delar av tiden är knappast meningen. Inte är det meningen att leva med fysiska obalanser heller utan att komma till rätta med dem. Vill du uppleva livet så här istället?

 • Du känner dig fri från blockerande tanke- och känslomönster.
 • Du är i kontroll över ditt liv.
 • Du upplever klarhet i vad du ska göra.
 • Du mår allt bättre.
 • Du är fri från värk.
 • Du känner mer harmoni och lugn i dig själv.
 • Dina relationer har förbättrats.
 • Du känner dig kraftfull och energifylld.
 • Du känner ditt eget värde.
 • Du känner frihet och kreativiteten spirar.
 • Självkritik och skuld faller undan.
 • Du agerar utifrån ditt kärleksfulla jag istället för genom ditt reaktiva jag.
 • Du attraherar kärleksfulla människor.
 • Saker faller på plats.

Lev ditt liv i flow

Du är inte här för att leva ett liv där du upplever osäkerhet, stress och känner för lite glädje och harmoni. Det är heller inte ditt naturliga tillstånd att leva i ohälsa och ”motstånd”.

Du har möjlighet att leva i synk med ditt inre jag – Sanningen i dig själv, samt genom de gåvor du föddes med så att du bidrar till din omvärld i någon form, i det lilla eller stora.

Jag arbetar holistiskt och med det menar jag att jag ser på dig och dina utmaningar fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt. Med de kunskaper, gåvor och verktyg som jag har, så erbjuder jag dig djupgående transformation.

Alla sessioner görs online via Zoom – ett bekvämt och praktiskt sätt både för dig och mig, som är lika effektivt som om vi hade setts.

Vill du få mer information om mina sessioner eller höra dig för hur jag kan hjälpa dig med just dina utmaningar? Boka ett förutsättningslöst samtal med mig.

Soul alignment session

Klientuppskattning

"Jana har med sin intuition, sin breda och djupa kunskap hjälpt mig att få ett lugn och en harmoni i mig som jag inte hade tidigare. Jana har en otrolig förmåga att se bakomliggande orsaker samt samband i hur man mår och vägen till ett bättre välmående. Tack vare henne har jag fått ett annat fokus genom insikter om hur jag skapar en bättre och mer glädjefull tillvaro för mig själv."

RR, Västerås

Online Mentorskap 1:1

Du som behöver trygghet, stöd och bollplank flera gånger i veckan på din transformationsresa, kan välja mentorskap. Du kanske vill ha en mentor under 1, 2 eller flera månader. Det kan till exempel handla om att du behöver få ett paradigmskifte i ditt liv, du ska ta dig igenom en skilsmässa eller du ska starta en egen verksamhet, eller transformera din hälsa. Det kan även handla om en utmanande relation. Då arbetar vi mer intensivt.

Vill du få mer information om mina sessioner, mentorskap eller höra dig för hur jag kan hjälpa dig med just dina utmaningar? Boka ett förutsättningslöst samtal med mig.