Jana Livenmark

Jobba med mig

Vill du lämna begränsningar och leva i den fantastiska kraft, tillit, glädje, frihet och de förmågor som du är född med? Vill du leva i mer harmoni med dig själv och andra?

Vi lever i en tid av större förändringar och det gäller att veta vad man vill, hitta in till sin Sanning samt leva i tillit. Tillit till sin skapande kraft, tillit till att allting alltid ordnar sig, att världen är en bra plats. Du, jag och alla andra på denna jord kan göra vår värld till en ännu bättre plats för allt och alla. Jag hjälper dig, underbara kvinna, att tro på din skaparförmåga och dina drömmar. Världen behöver fler tillitsfulla, glädjefulla, friska och harmoniska människor. Du är kapabel, du kan skapa ett fantastiskt liv för dig i god hälsa, frihet och kärlek, samt i någon form göra skillnad för din omvärld.

Om inte nu, när ska Du uttrycka din Sanning genom din unikhet?

Befria dig kvinna!

Känner du igen dig i något, eller flera, av dessa upplevelser inom livets skilda områden:

 • Dina drömmar ligger i dvala.
 • Du tycker inte att du är bra nog.
 • Du känner dig trött och sliten.
 • Du dras med värk eller andra sjukdomstillstånd.
 • Du upplever ofta stress.
 • Du känner ofta oro.
 • Du känner frustration och otålighet.
 • Du har en längtan efter något nytt i ditt liv.
 • Du hamnar ofta i självtvivel.
 • Du vill känna mer glädje i ditt liv.

Lev i din Sanna kraft

Livet ska vara glädjefullt och utvecklande. Visst stöter vi på utmanande situationer och sorg. Det är ju en naturlig del av livet, men att leva i någon slags monotoni, frustration, ilska, medelmåttighet, tvivel eller en känsla av ”jag duger inte” stora delar av tiden är knappast meningen. Inte är det meningen att leva med en kropp som ständigt mår dåligt heller. Vill du avhjälpa dina obalanser på ett naturligt och effektivt sätt? Vill du uppleva livet så här?

 • Du känner att du alltmer gjort dig fri från negativa tankemönster.
 • Du upplever klarhet i vad du vill.
 • Du mår allt bättre.
 • Allergier har försvunnit.
 • Du känner mer harmoni och lugn i dig själv.
 • Dina relationer har förbättrats.
 • Du känner dig mer kraftfull och energifylld.
 • Du känner ditt eget värde.
 • Du känner mer frihet och kreativiteten spirar.
 • Självkritik och skuld faller undan.
 • Du agerar alltmer utifrån ditt kärleksfulla jag istället för genom ditt reaktiva jag.
 • Saker faller på plats.
 • Du är i kontakt med din inre kraft.

Lev ditt liv i flow

Du är inte här för att leva ett liv där du upplever osäkerhet, stress och känner för lite glädje och harmoni. Det är heller inte ditt naturliga tillstånd att leva i ohälsa och ”motstånd”.

Du har möjlighet att leva i synk med ditt inre jag – din kraft och Sanningen inom dig själv. Du kan leva ett mycket enklare, lättare liv genom de gåvor du föddes med och bidra till din omvärld i någon form, i det lilla eller stora, genom att vara den du verkligen är!

Jag arbetar holistiskt och med det menar jag att jag ser på dig och dina utmaningar fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt. Med de kunskaper, den mångåriga erfarenhet och de verktyg som jag har, så erbjuder jag dig djupgående transformation.

Jag är bosatt en bit utanför Örebro men alla sessioner görs online via Zoom – ett bekvämt och praktiskt sätt både för dig och mig oavsett var du bor. Dessutom är det lika effektivt som om vi hade setts.

Vill du få mer information om mina sessioner eller höra dig för hur jag kan hjälpa dig med just dina utmaningar? Boka ett förutsättningslöst, kostnadsfritt samtal med mig.

Stärk din intuition

Klientuppskattning

"Jana har med sin intuition, sin breda och djupa kunskap hjälpt mig att få ett lugn och en harmoni i mig som jag inte hade tidigare. Jana har en otrolig förmåga att se bakomliggande orsaker samt samband i hur man mår och vägen till ett bättre välmående. Tack vare henne har jag fått ett annat fokus genom insikter om hur jag skapar en bättre och mer glädjefull tillvaro för mig själv."

RR