Jana

Ibland är det svårt att ta sig ur vissa situationer i livet som återupprepar sig. Varför är det så? För att få svar på det så måste vi titta på oss själva och se vilka mönster vi har och varifrån de kommer. Världen vi lever i speglar vårt inre. När vi blir medvetna om våra mönster kan vi bryta dem. Våra mönster ska inte ses som belastning utan verktyg i vad vi ska förändra för att utvecklas och kunna leva det liv vi är ämnade att leva – i vår fulla potential i harmoni med naturen och alla runt omkring oss. Att göra motstånd mot något som är, skapar mer av det.

De flesta går omkring med en inre känsla eller vetskap om att vi är ämnade för något större, att vi har en inre kraft och gåva att åstadkomma mer än det vi lever nu. Den skapande kraften finns inom oss och har oändlig potential. Det finns en längtan hos många att få vår potential att komma ut och införlivas med vårt medvetande i den kropp vi lever i. All kunskap som vi behöver finns inom oss. Vi lever här på jorden med egenskaper och färdigheter unika för var och en att uttrycka och att dela med oss av och få blomma ut igenom.

Det är för många svårt att ta sig förbi programmeringar som vi har i vårt undermedvetna. Men det finns olika verktyg och tekniker att bryta sig igenom gamla präglingar och skapa nya mönster som hjälper oss i vår utveckling och att leva vår fulla potential. Vi kan använda oss av visualisering, meditation, mindfulness, hypnos, EFT, psykoanalys, beteendeterapi etc. Vissa verktyg är mer effektiva än andra, men alla har syftet att hjälpa oss bryta gamla mönster och bli kvitt rädslor.

Vi lever i våra kroppar för att uppleva med alla våra sinnen, uppleva det härliga i livet, men också det som är kontraster till det och då uppstår viljan att förändra och förbättra. Vi ska leva i harmoni med den kropp vi lever i och med det medvetande vi har. I varje ögonblick och i varje handling har vi möjlighet att leva utifrån vår högsta potential.

© 2018 Jana Livenmark

DISCLAIMER & integritetspolicy

×
×

Kundvagn

Varukorg