FAQ

Svar på de mest frekventa frågorna

Ja, jag använder hypnos när det är lämpligt som en del i min coaching. Självklart är det frivilligt. Det är inget som är nödvändigt för att få bra resultat av coachingen. Hypnos kan vara en effektiv del i tjänsterna som jag tillhandahåller, och den allra bästa vägen för en del människor.

Hypnos passar för de flesta, men det är viktigt att du känner en positiv inställning till det för att det ska bli en bra session.

Ja, absolut. Hälsan är ett resultat av tankar, känslor och den kost vi äter utifrån de föreställningar som var och en av oss har. Den är också ett resultat av den miljö vi befinner oss i, vilka vi omger oss med och hur vi låter oss påverkas av det vi ser och upplever. Hälsan har INTE så mycket med våra gener att göra (finns massor av bevis för detta). Genom coachingen så får du hjälp och verktyg till att nå en bättre hälsa. Till och med en betydligt bättre hälsa kan uppnås.

Ja, absolut. Det är det som min coaching är till för. Om du känner frustration och vilsenhet i vad du ska göra i ditt liv, vilken väg du ska gå, så kan du heller inte se klart eftersom din vibration är på fel frekvens. Coachingen hjälper dig att vibrera i rätt frekvens och få klarhet i vilken väg du trivs bäst med. Du får inspiration och energi till att gå till action.

Ja, eftersom coachingen går ut på att hjälpa människor att nå sina drömmar. Allt handlar om energi/vibration och det du vibrerar attraherar du. Om du vibrerar avsaknad av en partner så fortsätter avsaknaden. Genom coachingen så får du hjälp med att hitta rätt vibration så att du kan attrahera partner efter dina önskemål.

Ja, jag kan hjälpa dig att hitta din väg där och komma igång. Med coachingen så får du en annan vibration och kan då se klart vilken väg som passar dig bäst. Du får också tips på hur du ska komma dit om du känner dig osäker. 

Health is an asset without equal