FAQ

Svar på de mest frekventa frågorna

Ja, jag använder ofta hypnos som en del i min coaching. Den används inte vid alla tillfällen. Hypnos är en mycket effektiv del i coachingen som jag tillhandahåller.

Nej, du kan när som helst välja att gå ur hypnosen. Du har kontroll över situationen och är medveten om din omgivning.

Du behöver aldrig oroa dig för detta. Alla kan uppnå en djup avslappning och får resultat oavsett på vilken nivå i tillståndet de befinner sig. Jag guidar dig på ett sätt som fungerar bra för dig.

Ja, det gör jag ofta om jag använder mig av hypnos eftersom regressionen är en viktig del för att få snabba och bra resultat för vissa problem.

Absolut! Jag har tystnadsplikt och alla handlingar hanteras utifrån GDPR. 

Du behöver inte dela med dig av all information som kommer upp för att få dina problem lösta, men du behöver tala om hur informationen påverkar dig.

Det kan hända att du upptäcker en traumatisk händelse i ditt förflutna, men du återupplever inte den händelsen igen, utan tittar på händelsen som om du skulle titta på en film. Det handlar om att frigöra sig från blockeringar.

Du behöver inte oroa dig för det. Jag kan vägleda dig till att hitta det du söker. Jag hjälper dig att ta dig från var du befinner dig idag, till var du vill vara.

Ja, jag kan vägleda dig och hjälpa dig hitta vägen framåt, få en tydlig struktur och handlingsplan, vad som är viktigt att tänka på etc.

Jag jobbar huvudsakligen med människor i åldern 30-65 år, men självklart erbjuder jag mina tjänster till alla över 15 år, som vill förändra sina liv och förverkliga sina drömmar.

Health is an asset without equal