Clearing & Dreams to Reality

Clearing

Vill du bli kvitt den tunga ryggsäcken som du släpar på?

De här effektiva sessionerna är för dig som vill göra dig fri från negativa tankemönster, präglingar och trauman som saboterar ditt liv. De hjälper dig att rensa blockeringar som skapar stress, ohälsa och ett liv i tvivel, ilska, frustration, skuld, besvikelse, svartsjuka, depression, kraftlöshet etc.

Resultat ses ofta redan efter första sessionen.

Vi möts online via Zoom – ett utmärkt sätt att genomföra sessionerna. De genomförs tryggt och utifrån dina behov. För att få veta om sessionerna passar dig, eller för att få veta mer om dem så bokar du ditt kostnadsfria samtal nedan.

Här är exempel på vad du kan få hjälp med:

 • Bli av med självtvivel och lågt självförtroende
 • Bli fri från depression
 • Bli fri från ryggbesvär
 • Bli fri från eksem
 • Bli fri från fobier
 • Bli av med ”jag låter mig själv köras över”-mentalitet
 • Bli fri från rädslor som håller dig tillbaka
 • Bli fri från kontrollbehov som inte tjänar dig
 • Bli fri från Jantelagsmentaliteten
 • Bli fri från fysiska och mentala obalanser av olika slag

Sessionslängd: 40-120 minuter. Val av session och behov styr längden.

Boka ett kostnadsfritt samtal för att få veta mer.

Kroppens signaler

Health and happiness comes from being aligned with who you really are. Drop the shit that weighs you down.

Dreams To Reality

Har du blivit frustrerad någon gång över svårigheter att uppfylla dina drömmar? Du ser andra leva i flow, men du kämpar? Du kanske lyckas bra inom något eller några områden i ditt liv, men har utmaningar inom andra?

De här sessionerna hjälper dig att få klarhet i vad som står i vägen för dina drömmar, samt om det du drömmer om faktiskt är i linje med vad du egentligen vill. Ibland kan vi tro att vi vill en sak, men i själva verket stämmer inte detta. Orsakerna kan vara flera och dessa klargörs under sessionerna. Den här situationen har jag själv erfarenhet av och när jag såg vad som låg bakom så blev det så självklart.

Vi fokuserar på, och installerar nya program i ditt undermedvetna under sessionerna. Ditt undermedvetna styr ca 95% av dina val, hur du lever ditt liv och hur du ser på dig själv och din omvärld.

Vi möts online via Zoom – ett utmärkt sätt att genomföra behandlingarna. De genomförs tryggt och utifrån dina behov. För att få veta om sessionerna passar dig, eller för att få veta mer om dem så bokar du ditt kostnadsfria samtal nedan.

Vad sessionerna handlar om:

 • Få klarhet kring vad som hindrar dig på din väg
 • Ta reda på om det finns en annan plan som är mer rätt för dig
 • Få klarhet över dina värden i livet
 • Få verktygen som hjälper dig i ditt dagliga liv att leva utifrån ditt Sanna jag
 • Bli en medveten skapare
 • Installera nya tanke- och känslomönster
 • Få rätt fokus och klarhet

Sessionslängd: 60-120 minuter

Boka ett kostnadsfritt samtal för att få veta mer.

Intuition & Attraktionslagen

She who lives in harmony with herself, lives in harmony with the Universe.

Från Marcus Aurelius citat (He.., …himself,…)