Attraktionslagen

Vad är Attraktionslagen

Attraktionslagen (LOA – Law Of Attraction) är en av Universums lagar som innebär att det du fokuserar på manifesteras i din fysiska värld. Dina tankar och känslor skapar materia. Allt är energi och lika frekvenser drar till sig lika.

Informationen på den här sidan är en beskrivning av vad LOA är och hur du använder den. Den är till för dig som inte är bekant med LOA och dig som inte lyckats manifestera enligt dina önskningar och söker svar.

Det finns många kända människor som blivit framgångsrika just för att de kunnat använda sig av LOA på bästa sätt – Tony Robbins, Will Smith, Jim Carrey, Bob Proctor, Arnold Swarzenegger, John Assaraf, Oprah Winfrey, Albert Einstein är flera av dem.

Attraktionslagen är inte en komplicerad magisk ritual eller något flum, nej det är en av Universums lagar, precis som Gravitationslagen – den fungerar oavsett om vi är medvetna om den eller inte, men hur den påverkar oss beror på våra vibrationer, vad vi sänder ut för energi. Attraktionslagen är en enkel och oföränderlig universell princip.

Saker och ting inom vårt Universum attraheras och manifesteras i fysisk form av tankar och känslor som vibrerar i samma frekvenser. Saker och ting omfattar tankar, känslor, människor, djur, föremål, händelser och allt vi har i vårt universum. Lika attraherar lika.

money
architecture-21725_1280
Relationer

Oavsett om du tror på lagen eller inte så fungerar den. Men om du tror på den och är uppmärksam så kan du börja förutsäga och förvänta dig vad som händer i dig och ditt liv. Din medvetenhet om Attraktionslagen påverkar ditt liv i positiv riktning om du nyttjar den på rätt sätt. Bli medveten om vilka tankar som dominerar din vakna tid. Tänker du många positiva tankar eller har du en tendens att tänka många negativa? De energier som dominerar är de som manifesteras i din verklighet.

Du kanske känner dig tveksam till att LOA verkligen existerar? Tror du att du kan påverka omgivningen så att saker händer för dig? Eller tror du att saker bara händer dig utom din kontroll – att du drabbas av saker? LOA innebär att du är skaparen av ditt liv genom den energi du sänder ut, med dina tankar, känslor och handlingar. Om du har många negativa tankar och känslor så drar du till dig mer händelser och saker som ger dig fler negativa tankar och känslor. Testa principen genom att fokusera på positiva tankar och känslor och var medveten om vad som händer. Det viktiga är att du inte har tvetydiga energier. Ett exempel kan vara att du så gärna vill hitta din ”soulmate”, men du känner dig för ivrig och tror inte att du är värd kärlek och skapar då ett motstånd. Välj något enkelt till att börja med, något som känns mindre viktigt att det manifesteras i din fysiska tillvaro så ska du se att det snart finns i din verklighet. Lycka till!

Imagination is everything. It is the preview of life´s coming attractions.

Albert Einstein

Stäng meny
×
×

Kundvagn