Attraktionslagen

Attraktionslagen

Attraktionslagen (LOA – Law Of Attraction) är en av Universums lagar som innebär att det du fokuserar på manifesteras i din fysiska värld. Dina tankar och känslor skapar materia. Allt är energi och lika frekvenser drar till sig lika.

Informationen på den här sidan är en beskrivning av vad LOA är och hur du använder den. Den är till för dig som inte är bekant med LOA och dig som inte lyckats manifestera enligt dina önskningar och söker svar.

Det finns många kända människor som blivit framgångsrika just för att de kunnat använda sig av LOA på bästa sätt – Tony Robbins, Will Smith, Jim Carrey, Bob Proctor, Arnold Swarzenegger, John Assaraf, Oprah Winfrey, Albert Einstein är flera av dem.

Attraktionslagen är inte en komplicerad magisk ritual eller något flum, nej det är en av Universums lagar, precis som Gravitationslagen – den fungerar oavsett om vi är medvetna om den eller inte, men hur den påverkar oss beror på våra vibrationer, vad vi sänder ut för energi. Attraktionslagen är en enkel och oföränderlig universell princip.

Saker och ting inom vårt Universum attraheras och manifesteras i fysisk form av tankar och känslor som vibrerar i samma frekvenser. Saker och ting omfattar tankar, känslor, människor, djur, föremål, händelser och allt vi har i vårt universum.

money
architecture-21725_1280
Relationer

Oavsett om du tror på lagen eller inte så fungerar den. Men om du tror på den och är uppmärksam så kan du börja förutsäga och förvänta dig vad som händer i dig och ditt liv. Din medvetenhet om Attraktionslagen påverkar ditt liv i positiv riktning om du nyttjar den på rätt sätt. Bli medveten om vilka tankar som dominerar din vakna tid. Tänker du många positiva tankar eller har du en tendens att tänka många negativa? De energier som dominerar är de som manifesteras i din verklighet.

Du kanske känner dig tveksam till att LOA verkligen existerar? Du kan testa den genom att tänka på någonting som inte betyder något. Fokusera och prata om det ett tag. Se vad som händer den närmaste tiden…

LOA innebär att du är skaparen av ditt liv genom den energi du sänder ut, med dina tankar, känslor och handlingar. De dominerande tankar och känslor som du har manifesteras i fysisk form. Det viktiga är att du inte har tvetydiga energier. Ett exempel kan vara att du så gärna vill hitta din ”soulmate” och önskar dig det, men samtidigt så känner du att du inte tror att det händer så enkelt, eller att du tycker att du inte är värd en så underbar livskamrat. Du skapar då ett motstånd. Du har två olika energier – önskan om att ha en soulmate i ditt liv och tron att det är svårt att hitta din soulmate. Välj något enkelt att manifestera till att börja med, något som känns mindre viktigt att det manifesteras i din fysiska tillvaro – något som du inte har ett motstånd till, så ska du se att din önskan snart finns i din verklighet. Lycka till!

Vill du veta mer om attraktionslagen och lära dig att manifestera dina önskningar på ett snabbare sätt, bli vän med attraktionslagen? Då kan du gå ett program eller delta i en workshop.

Imagination is everything. It is the preview of life´s coming attractions.

Albert Einstein