Ansvarsfriskrivning

Tjänsterna på denna sida, www.livenmark.se,  används för förändring av tanke- och känslomönster, ge råd och verktyg för att förändra sitt liv, komma i kontakt med sin Sanning, sitt inre jag. Syftet är också att engagera sig i kroppens naturliga självläkningsprocesser som ett komplement, inte ersättning, till vanlig medicinsk behandling och medicinsk vård av kvalificerade läkare. Tjänsterna som erbjuds av Jana Livenmark samt produkterna på webbsidan www.livenmark.se är inte designad för diagnostisering av medicinska tillstånd. Inte heller är produkterna eller tjänsterna till för att behandla, läka eller bota någon sjukdom, fysisk åkomma, medicinskt eller mentalt problem, oavsett om det är kroniskt eller akut. Det som erbjuds på www.livenmark.se, såsom Holistic Transformational Coaching, övriga tjänster och produkterna, är inga ersättningar för lämplig professionell medicinsk vård. Tjänsterna är heller ingen medicinsk rådgivning och bör inte bli behandlad som sådan. Samtliga tjänster och produkter som erbjuds av Jana Livenmark via informationen på sidan www.livenmark.se använder du dig av på eget bevåg.

Företaget innehar patientansvarsförsäkring.


GDPR

Denna sekretesspolicy har sammanställts för att bättre tjäna de som är oroade över hur deras personligt identifierbara information används.

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som började gälla inom EU den 25 maj-2018. GDPR ersatte den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Personuppgiftspolicyn är till för att du som privatkund hos oss och våra befintliga, tidigare eller potentiella leverantörer och samarbetspartners ska känna dig trygg med att Jana Livenmark, Vitabalansa Mälardalen, som personuppgiftsansvarig hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, beställer, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller fyller i ett formulär. När du beställer eller registrerar dig på vår sida kan du, om det är lämpligt, bli ombedd att ange ditt namn, din e-postadress, adress, telefonnummer, födelsedata eller kreditkortsinformation. Du kan dock besöka vår webbplats anonymt.

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Vi är mycket noga med att hantera de personuppgifter du gett oss genom kontaktformulär eller e-post till oss. De uppgifter vi samlat in: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och i vissa tjänster födelsedata, använder vi enbart för att behandla din order, eller administrera den kurs eller program som du anmält dig till, eller det material du beställt. Detta görs för att kunna skicka ut erbjudanden om kurser, produkter, eller annat som rör verksamheten, samt utföra de tjänster som erbjuds på www.livenmark.se samt informeras om via sociala media.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna utföra de tjänster som du beställer från oss.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte genom t ex nyhetsbrev, inbjudningar till workshops, föreläsningar, webinars eller personlig kontakt för att informera dig om våra tjänster och produkter. Om du inte vill ta emot nyhetsbrev från oss så kan du när som helst avregistrera dig via en länk från nyhetsbrevet. I vissa fall kan vi i marknadsföringssyfte behandla personuppgifter såsom foto, film på dig eller kommentarer inklusive ditt namn och titel. För dessa ändamål har vi i så fall begärt ett separat samtycke ifrån dig.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För dig som är befintlig eller tidigare privatkund hos oss så kan vi komma att behandla följande personuppgifter:

  • Ditt namn
  • Din e-postadress
  • Ditt telefonnummer
  • Din adress
  • Din födelsedata

Om du har lämnat ditt samtycke så kan vi även behandla följande uppgifter:

  • Foto eller film på dig
  • Kommentarer eller kund/klientröster, inklusive ditt fullständiga namn och titel, som du lämnat på till exempel vår webbsida eller i sociala medier.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna sparas så länge du är kund/klient hos oss. Om samarbetet avslutas eller kontakten med dig upphör så sparar vi dina kontaktuppgifter, namn, mailadress och eventuellt telefonnummer, dock inte övrig information som du uppgett, ej heller den information som kommer fram i sessioner. Denna information sparas enbart den tid som samarbetet äger rum.

Vi kan ha rättslig skyldighet att spara vissa personuppgifter längre än ovan, t ex genom bokföringslagen. Dessa uppgifter sparar vi då för detta ändamål så länge tillämplig lag kräver det.

Dina rättigheter

Du har rätt att få reda på om vi behandlar, lagrar personuppgifter om dig. Du kan närsomhelst kräva att få se vilka uppgifter vi har, ändra uppgifterna eller ta bort dem. Vill du få ett utdrag på vilka uppgifter vi har sparat (vi har bara sådant du själv uppgett, som namn, telefon, adress, födelsedata) kan vi tyvärr inte lämna ut dem bara genom en begäran per mejl, utan du måste visa upp legitimation för oss på företaget i Västerås. Detta för din egen säkerhets skull, så dina uppgifter inte kommer i orätta händer och fel person begär ut uppgifterna.

Vill du att vi ändrar felaktiga eller ofullständiga uppgifter, raderar uppgifter eller begränsar vår behandling av dina personuppgifter, så gör vi det direkt med undantag för om vi har rättslig skyldighet att behandla uppgifterna t ex genom bokföringslagen.

Har du tidigare samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter, t ex foton eller film där du medverkar, så har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

För att radera uppgifterna du en gång lämnat till oss, kontakta oss så gör vi det omgående.


Cookies/kakor

Cookies/Kakor är små filer som en webbplats eller tjänstleverantör överför till datorns hårddisk via din webbläsare (om du tillåter) som gör det möjligt för webbplatsens eller tjänsteleverantörens system att känna igen din webbläsare och komma ihåg viss information.Vi använder cookies så att vi kan erbjuda bättre sajtupplevelser och verktyg i framtiden när du besöker vår webbsida. De används också för att hjälpa oss att förstå dina preferenser baserat på tidigare eller aktuell webbplatsaktivitet, vilket gör att vi kan erbjuda dig förbättrade tjänster. Du kan välja att få din dator att varna dig varje gång en cookie skickas, eller du kan välja att stäng av alla cookies. Du gör det genom dina webbläsarinställningar. Eftersom varje webbläsare har sitt system får du ta hjälp av din webbläsares hjälpmeny för att få information och rätt sätt att ändra dina cookies-inställningar. Om du stänger av cookies är vissa funktioner inaktiverade. Du kommer dock fortfarande att kunna se information och placera beställningar.


Information om utomstående parter

Vi samarbetar med betrodda tredje parter som behövs för att driva vår webbsida och bedriva vår verksamhet eller erbjuda dig våra tjänster. Personuppgifter som inte kan identifieras kan dock lämnas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.


Tredje-part-länkar

Ibland kan vi erbjuda produkter eller tjänster från tredje part på vår hemsida. Dessa tredje parts webbplatser har separata och oberoende sekretesspolicyer. Vi har därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser.

 
Informationen som du anger när du genomför köp på vår hemsida delas med betalningsprocessorer och ditt kreditkortsföretag för att godkänna kreditkortsbetalningar. Informationen kan också delas med nödvändiga tredje parter enbart i syfte att genomföra transaktionerna.

 

Ditt samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår sekretesspolicy.

Senast uppdaterad: 17 januari, 2021